AAU logo

FoSo

FoSo - Forskning i Socialt Arbejde

FoSo er en tværfaglig samfundsvidenskabelig forskningsenhed ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet. Miljøets forskere, beskæftiger sig med udviklingen af nye og udfordrende forskningsinitiativer inden for Socialt Arbejde, der berører både myndighedsarbejde, sagsbehandling og socialpædagogisk arbejde. Der er i forskningsenheden særlig fokus på det sociale arbejdes praksis, som undersøges ud fra forskellige teoretiske dimensioner, hvor både sociologi, politologi, historie, psykologi, organisationsteori, kommunikationsteori, kulturteori, antropologi, læringsteori samt teorier om sociale problemer og perspektiver på socialt arbejde, bidrager til at udvikle ny viden. Dette modsvarer samtidig de mange forskellige teoretiske orienteringer som det sociale arbejdes praktikere refererer til. Der anvendes i miljøet en bred vifte af forskningsmetodiske tilgange og forskerne indgår ofte i samarbejdsrelationer med praksis i de konkrete projekter.

Resultaterne af FoSo's forskning har stor rækkevidde både internationalt, nationalt, regionalt og lokalt. Forskningen involverer mange forskellige samarbejdspartnere – såvel forskere på tværs af universiteter og andre forskningsinstitutioner samt praktikere, ledere, administratorer og politikere i det sociale arbejde. 

Der indgår 40 forskere i forskningsmiljøet, heraf 15 ph.d.-studerende. 

Søg efter publikationer

Gå til AAU's forskningsportal VBN for at søge efter publikationer

Kontakt

FOSO - Netværk for Forskning i Socialt Arbejde
Kroghstræde 7
9220 Aalborg Øst
Danmark

Tlf: 9940 8137
 

Forskningsledelsen

Professor Inge Bryderup
Tlf: 9940 8127
bryderup@socsci.aau.dk

Professor Kjeld Høgsbro
Tlf. 9940 8137
kjeldh@socsci.aau.dk

Professor Lars Uggerhøj
Tlf: 9940 7293
lug@socsci.aau.dk

Lektor Dorte Caswell
Tlf: 9940 2614
caswell@socsci.aau.dk