nationale og internationale netværk

Medlemmerne i FoSo indgår i følgende nationale og internationale netværk og samarbejdsrelationer.

Nationale netværk og samarbejdspartnere:

 • FORSA – Forening for forskning i socialt arbejde 
 • Læring på Tværs - et netværkssamarbejde mellem Institut for Sociologi og Socialt arbejde og Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi, Aalborg Universitet 
 • Det danske Aktionsforskningsnetværk – et samarbejde mellem AAU og RUC om bl.a. konferencer og bogudgivelse
 • Videncenter for Socialpædagogik og Socialt Arbejde, VIA University College
 • Psykiatri og samfund - et tværgående netværk om tværgående forståelser af fx diagnosers rolle og placering i samfundet
 • Psykologi og Samfund – forskningsgruppe med fokus på det teoretiske og empirisk spændingsfelt mellem individ og samfund
 • NBU-netværket - et netværk for yngre forskere på udsatte børn og unge området i Danmark
 • Narrativt netværk - et tværinstitutionelt netværk vedr. narrative tilgange
 • CARMA – forskningsgruppe med fokus på arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitik samt kommunaliseringen af arbejdsmarkedsforvaltninger
 • Forskningsmiljø om socialt arbejde på beskæftigelsesområdet

 

Internationale netværk og samarbejdspartnere:

 • Internationalt netværk om relationen mellem Sociologi og Socialt arbejde
 • European Social Work Research Association
 • Society for the Study of Social Problems (SSSP), USA
 • International Sociological Association (ISA) - forskningsgrupperne omkring Sociology of Mental Health (RC49), Sociological Practice and Sociotechnics (RC26) og Institutional Ethnography (TG06)
 • European Participation Network – netværk bestående af 9 europæiske lande med fokus på brugermedvirken og indflydelse
 • Global Partnership for Transformative Social Work – et international samarbejde om udviklingstendenser i socialt arbejde 
 • The Salisbury/Helsinki Forum on Practice Research in Social Work
 • The Nordic/Baltic Doctoral Network in Social Work – Nordisk/Baltisk forskerskole i socialt arbejde
 • Nordic Collaboration on Knowledge Production in Social Work
 • Socialt arbejde og migration – nordisk netværk med fokus på styrkelse af forskning og undervisning i relation til migration
 • International Inter-Centre Network for Evaluation of Social Work Practice – netværk med fokus på diskussion og udvikling af forskellige typer af forskningsmetoder i forhold til evaluering af socialt og socialpædagogisk arbejde
 • CUSP – Center for Understanding Social Pedagogy
 • CIRCLA - The Centre for Innovation and Research in Culture and Learning in the Arctic (CIRCLA) – et forskningsnetværk om børn- og famileinterventioner
 • DANASWAC, Discourse and Narrative Analysis in Social Work and counseling - a network focusing on practices of social work and counselling by using discourse, narrative and ethnographic approaches
 • N-CORP – et internationalt netværk om videnstyper, vidensproduktion og vidensanvendelse i socialt arbejde
 • Marketization of Employment Services in European Camparison (MESEC) – et international komparativt project (UK, Tyskland og DK)