Praksisforskning og brugerperspektiver

Forskningsgruppens omdrejningspunkt er at indkredse og udvikle såvel teoretiske forståelser og definitioner som praktiske og empiriske afprøvninger af praksisforskning og brugerperspektiver. Der fokuseres både på de to områder selvstændigt og afgrænset samt områderne i indbyrdes sammenhæng med særlig vægt på perspektiver for udvikling af praksis og professioner med forbindelser til socialt arbejde.

Gruppen er optaget af, at beskrivelser, udvikling og forskning sker i differentierede samarbejdsformer mellem brugere, praksis og forskning, hvorved de konkrete samarbejdsprojekter i sig selv medvirker til en øget forståelse af problematikker og muligheder i praksisforskning og brugerperspektiver. Desuden vægter forskningsgruppen, at samarbejdsprojekterne mellem parterne kan medvirke til konkret udvikling og igangsætning af læreprocesser i praksis og forskning i socialt arbejde. Forskningsgruppen tilgår praksisfeltet med forståelser af socialt arbejdes praksis som vidtrækkende, vidende og betydningsfuldt for vidensproduktionen i feltet – og dermed for praksisforskningen.

Det er målet, at gruppens arbejde styrker processer for inddragelse og forskningsvidens impact i praksis.

Forskningsledelse/koordinator

  • Lars Uggerhøj, socialrådgiver, ph.d. i socialt arbejde, uddannelsesleder og professor i socialt arbejde ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, AAU.


Medlemmer

  • Kirsten Henriksen, socionom, cand.scient.soc.,,humanistisk suppleringsuddannelse: ”Køn, Kommunikation og Kultur- ph.d.i socialt arbejde. Tidligere ekstern lektor i socialt arbejde ved Institut for Sociologi og Socialt arbejde, Aalborg universitet samt tidligere lektor i socialt arbejde ved Socialrådgiveruddannelsen i Århus, VIA University College.
  • Lene Ingemann Brandt, socialrådgiver, cand. pæd. soc., Ph.d. i sociologi, adjunkt i socialt arbejde ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
  • Sabine Jørgensen, socialrådgiver, cand.scient.soc. Ph.d. studerende ved institut for sociologi og socialt arbejde ved Aalborg Universitet, lektor i socialt arbejde ved socialrådgiveruddannelsen, Professionshøjskolen Metropol 
  • Kirsten Mejlvig, socialrådgiver, cand.scient.soc., ph.d stipendiat, lektor i socialt arbejde, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
  • Maja Lundemark Andersen, socialrådgiver, cand.scient.soc., ph.d. i socialt arbejde, lektor i socialt arbejde ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg universite
  • Pernille Wisti, socialrådgiver, cand. soc. i socialt arbejde og ph.d. studerende ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde ved Aalborg Universitet
  • Liesanth Nirmalarajan, socialrådgiver, cand. soc. i socialt arbejde, undervisningsassistent ved Institut for Sociologi og Socialt Srbejde ved Aalborg Universitet
  • Mette Rømer, pædagog, cand. soc., Ph.d. i socialt arbejde, Post. doc i socialt arbejde ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet